Allan Nielsen

Alder: 46 år

Civilstatus: Gift, 3 børn på 12, 14 og 16 år.

Bopæl: Brande

Jeg teknisk serviceleder på Brandes nye skole, Artium skole og kulturhus. Derudover sidder jeg i Brande Hallernes bestyrelse.

Skole, sport og kultur

Når jeg går en tur igennem Brande, starter jeg ved Hyvildvej og går lige forbi Artium og så bliver jeg glad. Det er så dejligt at se, hvor mange mennesker der er på Artium efter skoletid. Der er liv både på legepladserne, boldbanerne og på de øvrige arealer omkring skolen. Der en tom plads mellem Artium og hallen. Der skal vi selvfølgelig have vores sammenbygning med Brande Hallerne. Det vil være af afgørende betydning, da det vil samle hele byen fra unge til seniorer. Vi vil i Brande kunne bruge dette som et unikt trækplaster til tilflyttere. Får vi denne sammenkobling, bliver både byens kultur og sport løftet.

Foreningslivet

Vi skal passe på vores foreninger, de gør et kæmpe arbejde i Brande, vi skal blive bedre til at lytte til dem og finde løsninger sammen med dem. Lige nu mangler de nogle løsningsmuligheder på overnatninger, når foreninger afvikler deres store arrangementer.

Det vil være et fokus punkt for mig at finde nye veje.

Vi skal være lydhøre

Vi skal også huske at lytte på borgerne i alle sager og huske at involvere alle de forskellige parter, så alle bliver hørt og ikke nogen føler sig overset. Vi skal huske at værdsætte, hvilken god by vi har, at den kun bliver bedre ved et godt fællesskab – både i Brande og i landsbyerne. Jeg synes, der er lidt skæv fordeling i Ikast-Brande Kommune og vi i udkanten af kommunen bliver overset i mange sammenhænge.

Derfor er det vigtigt, at vi står sammen for at gøre en forskel, så det ikke kun bliver ved snakken.