Lotte Stoltenborg

Alder:

Civilstand: Gift – fire voksne børn

Bopæl: Uhre

Jeg bor i Uhre lidt uden for Brande. Vi bor på en ejendom med sø, skov og dyr. Vi har 4 børn, som i dag alle er flyttet fra reden. Jeg er uddannet speditør hos Samson i Herning. Efter nogle fantastiske år som speditør, læste jeg til lærer. I dag arbejder jeg på Artium i Brande.

Fællesskab og kultur har altid haft en særlig betydning for mig. Vi er en kvindelig kvartet, som har kæmpet for at bevare Det Gamle Sygehus i Brande. Det lykkes. I dag har huset flere funktioner – et integrations- og et foreningshus. Vi har lige søsat Brande Kunstskole. Om lidt skal huset renoveres, da vi har været så heldige at modtage 1. mio. kroner fra Real Danias Underværker.

Jeg er meget optaget af frivilligheden. Både hvad vi som samfund kan bruge den til, men også hvad den kan give til dem som er frivillig. Frivilligheden har fungeret i årtier i vores foreningsliv. Det grå guld er blevet en vigtig medspiller af fritids-/institutionsliv. Frivilligheden gør en kæmpe forskel. Faktisk vil jeg være så fræk at sige uden frivilligheden, vil vi ikke kunne løfte nær det vi gør kommunalt. Frivilligheden skal vi dyrke, anerkende og sikre at endnu flere kan være med. 

Hvis jeg har en ledig stund, fletter jeg pil, dyrker yoga eller drikker et glas vin med min mand 🙂

I de sidste 4 år har jeg siddet i byrådet for Fælleslisten. Det har været utrolig interessant. Det har været en opgave jeg har påtaget mig med stor ydmyghed. Jeg har forsøgt at sætte mig ind i de forskellige udvalgs mange beslutninger og dilemmaer. Jeg har lyttet til borgerne for at få deres perspektiv, hvilket for mig er en afgørende brik for at få enderne til at nå sammen.

Igennem denne periode, har jeg fået en stor indsigt i mange af de kommunale processer. Og jeg har været meget glad for det makkerskab Henrik og jeg har haft, hvilket gør at jeg føler mig klædt på til at turde stå på egne ben.

Mærkesag# 1 – Vi vil en forandring.

Fælleslisten – en borgerliste, som er sammensat af folk på tværs af ideologi hvilket er listens styrke. Vi tør tænke pragmatisk. Vi tør være tro mod det, som er nær ved og har betydning. Vi er ikke bundet af et politiskidelogi. Vi har retten til at handle ud fra den enkelte sags tyngde.

Vi vil en forandring. Vi vil kæmpe for at skabe en langt bedre borgerinddragelse end vi har. Vi ønsker at arbejde i tematikker på tværs af de etablerede udvalg. Vi vil slå et slag for at gennemsigtigheden og dialogen bliver mere end ord. Borgerne skal høres reelt og inddrages i processerne, sammen skal vi finde de bedste løsninger.

Fælleslistens ambition er at være lokal i hele kommunen. kæmpe for synlighed og dialog.

Det har vi igennem denne periode vist. Vi har stået skulder ved skulder med Gludsted i deres sag om nedknusningsaffald, lige som vi har stået der omkring deres vindmøller. Vi har kæmpet for at IT-affald fra Bording, ikke bare kunne flyttes til andre lokationer i kommunen, bl.a. Ejstrupholm eller Brande. Vi har kæmpet for at få sat Ejstrupholm og Engesvangs skoleprojekter på budget. Vi har kæmpet for at skabe en special-børnehave og skole med børneterapi. Når vi investerer, skal vi gøre det således vi løfter det faglige niveau.

Mærkesag# 2 – Brandes hal og kulturhus skal smelte sammen

I begyndelsen af denne periode, stod vi sammen om at skabe en forandring i Brande, vi kæmpe på trods af protester, for at placere skolen i centerparken og skabe det merværdi, som et kommunalt kulturhus kan bidrage med. Vores sorg er at vi aldrig fik flertal for at indtænke sammenbygningen af hallen. Hallens vision om at koble sig med skolen er enestående. Det vil give det buffer som skolen og kulturhuset mangler. Skolen mangler idrætsfaciliteter og en fælleskantine. Biblioteket mangler de foreningslokaler de førhen kunne råde over, med sammenbygningen vil de dele bliver muligt.

Mærkesag# 3: Fokus på Fællesskab børn, unge og ældre højt

På institutions niveau skal vi væk fra salamimetoden – effektiviseringsmodellen og afskaf puljeordningerne. I stedet skal vi lade institutionerne være herre i eget hus. Vi kan stadig stille krav, men også lade dem sætte egne ambitioner, som de kan forfølge.

Der skal være metodefrihed, neuro feedback var et eksempel på hvor vi politisk ikke skal blande os.

Der skal være en lagt større gennemsigtighed mellem de enkelte institutioner. Vi skal lære af hinanden og hermed turde ændre kurs og gå nye veje. Inklusion er efterhånden en størrelse, som vi bør se på igen. Skal alle inkluderes? – skal enhver skole løfte? eller bør vi arbejde i skoledistrikter – fx Brande skal løfte inklusion på tværs af de skoler de har. Ikast på samme måde osv. 

Buurtzog har lært os meget på ældreområdet, hvor de små enheder har skabt nærværd og større borgere- og personaletilfredshed. Vi skal finde tilbage til de ting som skaber et stærkere ejerskab og bibringer et travle liv mere tryghed og livsglæde 🙂

Mærkesag# 4: KULTUR – Bosætning, byggegrunde og landsbyudvikling.

De ting går hånd i hånd. Hvis målsætningen er mere bosætning, er det en forudsætning at vi kan udbyde attraktive byggegrunde i hele kommunen. Kulturen skaber bosætning. Jo mere kultur, jo mere interessant er vores kommune. Vores landsbyer er vores perler, unikke hver og en, og skal derfor hjælpes forskelligt, nogle med byggegrunde, andre med at bevare skolen, eller løfte et kulturtilbud.

Kulturen er kommunens stolthed. Gennem en styrket kultur, kan vi skabe mere liv, på tværs af gamle og unge, raske og syge og bygge bro mellem svage og stærke.

En stærk Kultur kan løfte de unge og pege i nye retninger.

Lad os skrue op for Kulturen i hele kommunen – Vi skal ikke ligge som en af de sidste ud af 98 kommuner.

Mærkesag #5 – Klima og grøn energi

Vi skal nå i mål med grøn energi. Hvordan skal vi det?

FL vi mere borgerinddragelse, vi ønsker at nedsætte en tænketank, som skal arbejde med kommunens grønne profil. Hvilken vej skal vi gå for at nå i mål?

Skal vi have flere vindmøller, hvis ja, hvor? Hvordan sikre vi at nærmeste naboer bliver kompenseret? Skal vi fortsætte med solcelleanlæg? Har vi andre veje at gå?