Skolebyggeri: Brande igen sat uden for døren

Læserbrev af Henrik Kraglund i Brande Bladet 23. januar 2018

Og Brande City? Ud til storskrald! Væk!!

Brande er igen sat uden for reel indflydelse på egne forhold. Sidst var det tandplejen. Nu er det Brandes nye vartegn og kommende samlingssted, nemlig den nye skole, som Brande-borgerne ikke kan få nogen indflydelse på af betydning.  Skolen har hver eneste brandit ejerskab til, og vi kommer alle til at bruge skolen i adskillige sammenhænge, når den står færdig. Skolen vil få en folkelig opbakning, men inden det kommer så vidt, skal vi i Brande have fundet nogle repræsentanter med hånden på kogepladen – nogle, som enhver brandit trygt vil kunne henvende sig til med spørgsmål, forslag, kritik og ros og med sikkerhed for at få en seriøs behandling. Vi skal have repræsentanter, som kan øve indflydelse og udøve konstruktiv kritik fra nu og frem til skolen står færdig. 

Det er selvfølgelig en opgave, som nyetablerede Brande City skal varetage. For hvem skal ellers repræsentere den ”almindelige” brandeborger, sportsfolkene, de frivillige, aktivitetsgrupperne, de unge, de ældre, de gamle, foreningerne – kort sagt os alle?

Brande City har forstået vigtigheden af at varetage denne opgave. 

Bedømmelsesudvalg

Kort før etableringen af Brande City blev der nedsat et bedømmelsesudvalg, som skal behandle alle forhold omkring den nye BRANDE-skole. Bedømmelsesudvalget består af 19 medlemmer, hvoraf de 17 bor udenfor Brande, og hvor de to lokale repræsentanter, Tina Ostersen fra skolebestyrelsen og den ene af de to medarbejderrepræsentanter, Lenda Hansen, alene deltager, fordi de har en faglig kasket på. De repræsenterer ikke den folkelige forankring i Brande. Og det har aldrig været tanken.

Men det gør Brande City, som derfor for få dage siden anmodede borgmesteren om at måtte få sæde i bedømmelsesudvalget som repræsentanter for Brande. Borgmesteren lod behændigt dette spørgsmål gå videre til gruppeformændene, Venstres Henrik Engedahl fra Bording, Dansk Folkepartis Simon Vanggaard fra Ikast, Konservatives Annette Mosegaard fra Isenvad, Socialdemokraternes Frank Heidemann fra Engesvang samt Fælleslistens lokalt forankrede gruppeformand, nemlig undertegnede.

Hvad mon de gruppeformænd, som bor i den nordlige del af kommunen sagde hertil? Rigtigt! (Annette Mosegaards holdning har jeg i skrivende stund ikke kendskab til).

”Brande, glem alt om væsentlig indflydelse på jeres egen skole! I får ikke sæde i bedømmelsesudvalget”.

Det er i mine øjne en skandale. Der er råbt og skreget på, at Brande skulle etablere et talerør, og når dette så sker, skal de holdes uden for indflydelse. Det er et politisk overgreb. Det er en uværdig magtdemonstration.

2500 underskrifter mod tandplejens flytning i byggeperioden gjorde ikke tilstrækkeligt indtryk på politikerne. (Der er i Præstelundskolens og Dalgasskolens distrikter 2540 børn og unge mennesker op til og med 24 år – ikke mange af disse indgår blandt de 2500 underskrivere!). Her var der tale om et økonomisk argument for at optræde tonedøvt. 

Den nye skole er en helt anden sag. Her har lokal deltagelse i bedømmelsesudvalget ikke noget med økonomi at gøre – den manglende villighed til at lade repræsentanter for Brande deltage skyldes alene forstokkethed og skriger imod kommunens højt besungne vision, defineret som byrådets grundholdning: ”Du finder løsninger sammen med os”. Mundsvejr!

Lad os nu høre, hvilke ormædte undskyldninger politikerne kan komme med denne gang for at udelukke Brande fra at få indflydelse få egen tilværelse.

Ligegyldigt hvad argumenterne måtte være, dur de ikke. Brande skal selvfølgelig repræsenteres i bedømmelsesudvalget.

Henrik Kraglund, byrådsmedlem for Fælleslisten