Skolepræsentation

– når udvalgsformanden irettesætter!

Henrik Kraglund

Ved præsentation af den nye skole i Remisen den 23. april stillede jeg 3 spørgsmål, som jeg nævner nedenfor – og disse spørgsmål supplerer jeg med et par refleksioner i kølvandet på præsentationen:

Valg af skolenavn

Jeg synes, at tanken om at kalde en skole for ”Synergien” er kikset – ordet er umoderne om 5-10 år. Ville det ikke være bedre at udskrive en konkurrence og lade borgerne finde et navn? Lød mit første spørgsmål.

Kunst på skolen

Jeg synes, at borgerne skal være med til at afgøre den kunstneriske udsmykning, hvortil der lovmæssigt er afsat et betydeligt mio.-beløb. Ville det ikke være bedre at lade borgerne byde ind med forslag og derefter lade os høre alle forslagene, hvorefter vi/borgerne ville kunne være medbestemmende? En sådan beslutning om kunst skal ikke tages af ”folk i elfenbenstårnet” – det er en opgave for brugerne af multihuset! Det var mit andet spørgsmål.

Hjælp til at finde lokaler

Jeg synes, at de mange frivillige i Brande gør en fantastisk indsats, men jeg indser også, at de er kommet i klemme med egnede lokaler både i byggeperioden og måske sidenhen. Det har jeg for nylig skrevet et indlæg i Brande Bladet om, og jeg har stillet spørgsmål herom i byrådssalen.  Jeg har også fået svar i byrådssalen og selv været med til at træffe beslutning om, at forvaltningen vil være de frivillige meget behjælpelige i bestræbelserne på at skaffe egnede lokaliteter i byggeperioden og vel også sidenhen. Jeg stillede spørgsmålet igen i salen, og – nu jokker Simon Vanggaard i spinatbedet! Den gode Simon gør nemlig de fremmødte opmærksom på, at jeg HAR stillet spørgsmålet tidligere og fået svar. Det vidste jeg godt – men det vidste alle øvrige tilhørere ikke. Spørgsmålet og svaret fremkom nemlig på et lukket dagsordenspunkt på byrådsmødet, som der ikke må refereres fra. Her ville jeg have korrekset Simon og fortalt, at hans udtalelse var et brud på fortroligheden og tavshedspligten. Men på bedste skolemestervis rappede Simon mig af – og fred være med det. Det har jeg det godt nok med – og det sagde jeg også til Simon – men en række tilhørere var meget pikeret over Simons adfærd, blev jeg efterfølgende klar over.                                                                                                                                           

Kommunaldirektøren havde faktisk i mail af 12. april meddelt mig, at ”selve beslutningen vil der blive orienteret om på borgermødet, hvor den nye skole præsenteres. Herefter vil beslutningen inkl. indholdet (af forslag 1) blive offentliggjort på hjemmesiden om den nye skole – men ikke sagsbeskrivelsen, hvor der optræder mange (fortsat) lukkede elementer”.  Sådan talte kommunaldirektøren – det bakkede jeg loyalt op om – viceborgmesteren ikke!                                                                                                                  

Derfor har Simon spinat langt op af benene – han skulle have svaret på mit spørgsmål til glæde og gavn – altså til information – for alle, snarere end at optræde skolemesteragtigt overfor mig og dermed samtidig undlade at informere om byrådsbeslutningen. For blev det gjort klart for tilhørerne, at forvaltningen gerne vil hjælpe med at skaffe lokaler? Overhovedet ikke!

Præsentation

Den nye skole bliver et fantastisk byggeri – vi bliver alle glade og stolte og vi håber alle, at de mange frivillige selvfølgelig også i årene fremover vil kunne udøve deres aktiviteter dagen igennem i det nye multihus og ikke først efter skolens lukketid. Begejstringen for den nye skole skinnede også tydelig igennem hos de vindende teams, som præsenterede projektet. De mangler nu blot at lære, at man selvfølgelig præsenterer sig med fornavn og efternavn, når man får mikrofonen i hånd!

Tilhørerne

Gennemsnitsalderen for de fremmødte var temmelig høj, som NCC´s senior projektchef Lasse Ebler også straks konstaterede det. Jeg håber da, at skolerne (Dalgasskolen, Præstelundskolen, og Blåhøj Skole) via skolernes intranet havde fortalt om præsentationen til samtlige forældre! Ellers er kommunikation næste modul, som skal indgå i skoleledelsernes pensum. Tidspunktet, kl. 16:30, var nok heller ikke særlig velvalgt. Kl. 19:00 havde været langt bedre. 

Men hvor er vores bekymringer dog uvæsentlige og ligegyldige, når vi tænker på, hvordan de følgende dage skulle knuse vores hjerter.  

Henrik Kraglund, byrådsmedlem for Fælleslisten