Bæredygtige landsbyer

Vores landsbyer skal være bæredygtige

Valgkampen raser og heldigvis giver alle lister og partier udtryk for, at man vil arbejde for, at landsbyerne skal have gode kår med udvikling og bosætning for øje.

Det er jo alt sammen godt. På vælgermødet i Ejstrupholm blev der gjort opmærksom på, hvad det er for udfordringer, byen står overfor. Der blev talt om udstykninger, liv i midtbyen og afslutning af det spændende sløjfeprojekt.

Vi skylder landsbyerne at blive helt konkrete på, hvordan vi lavpraktisk vil sikre en positiv udvikling af de enkelte landsbyer.

I Fælleslisten tror vi på, at Ikast-Brande Kommune i fremtiden skal understøtte landsbyernes udvikling ved at investere i landsbyerne!

 • Væk med besværlige ansøgningsprocedurer! Det skal gøres langt nemmere for landsbyerne at få kommunale kroner
 • Vi skal skabe bosætning! Der skal udstykkes byggegrunde i alle de større landsbyer i form af storparceller og med fokus på at bygge bæredygtigt og udnytte den natur, de er omgivet af.
 • Liv i bymidterne! Der skal skabes mulighed seniorbofællesskaber, midt i byens liv og med nem adgang til aktiviteter i nærområdet.
 • Fælleshus i alle landsbyerne! Her kan man mødes på tværs af aktiviteter. Så er der også et sted, hvor de unge kan mødes og være medskabere!
 • Årlige dialogmøder med hele byrådet, hvor viden og visioner skal deles!

I det hele taget skal visionsplanerne op af skufferne og Ikast-Brande Kommune skal turde investere i udvikling af vores fantastiske landsbyer. Vi skal udnytte den handlekraft, landsbyerne har. Der er så mange gode initiativer i gang rundt omkring.

Sådan vil Fælleslisten være lokale i hele kommunen!

Morten Colbert, Grarupvej 7, 7330 Brande

Rune Lyager, Vejlevej 47, 7330 Brande

Lotte Stoltenborg, Kærbyvej 3, 7330 Brande

Kandidater for Fælleslisten Ikast-Brande

Skal vi ikke prøve noget nyt?

Skal vi ikke prøve noget nyt?

Vi har i tolv år prøvet at gå efter at blive erhvervskommune nr 1. Vi har vundet prisen 11 gange. Magien er væk vi har prøvet det. Derfor synes jeg at vi skal skifte vision som kommune 

Vi skal som en samlet kommune turde at gå efter andre priser:

 • Kulturkommune nr 1 
 • Børne- og ungekommune nr 1 
 • Foreningskommune nr 1 

Værdier og aftryk

Alle kommunes ansatte vil elske at arbejde efter den nye vision. De vil få et langt mere meningsfyldt arbejde, som en del af denne vision. Lærere og pædagoger vil få helt andre kræfter at arbejde sammen om.

Vores ældre vil mærke et helt nyt øget fokus på livskvalitet fra de ansatte. Smil og glæde! 

Vores bosætning vil stige markant. 

I takt med at vi har de gode og mange arbejdspladser, men vi har også det som sker efter arbejdsdage. Det fede studiemiljø (ungdomsmiljø? fritidsmiljø?) 

De mange foreningstilbud, ungdomshuse og meget mere. Vi vil komme til at emme af udvikling og kreativitet som vi konstant inviterer ind i fællesskabet 

Vores ungdomsudanelser vil opleve fremgang i elevtallet fordi vores fokus som kommune vil være på at lave de bedste og mest innovative uddannelsesmiljøer. 

Vores foreninger vil kunne udbrede deres vinger til hinanden og at skabe den bedste foreningskommune. Her skal alle foreninger ligger lige vægtigt på vægtskålen. Vores børn unge og voksne og ældre vil bevæge sig mere. 

Forskellighederne 

I Ikast er Complete-projektet på vej og i Brande har vi Urban street zone. Disse to projekter er meget forskellige fra hinanden. 

Det ene projekt koster 179 millioner kr. Det andet  er bygget af frivillige ildsjæle.

Men begge projekterne rækker ud og inspirerer andre ildsjæle – og de sætter Ikast-Brande på verdenskortet.

Det er sådan, vi bliver stærke sammen.

Vores kulturhistorie skal have råderum til at blive fortalt live i kraft af events og musik. 

Brande er gavlmalerierne by. Brande er Street Art Festivalens by og den Internationale Kunst Workshops by. Den gamle kultur remises by. Drømmerejsens by og meget mere. 

De grundsten er lagt af de frivillige ildsjæle, som har brændt igennem for at få liv i projekterne. DEM skal kommunen gribe og bygge videre på, og stenene skal forplante sig ud i de kommunen små byer. Så vil de små byer opleve at besætningen også stiger der 

Vi skal have en vision om, at alle vores byer skal være en del af kommunes vision. Og særligt skal alle borgerne føle sig stolte af visionen. 

Vi skal sammen skabe visionen. Ikke byrådet, ikke kommunen, ikke et flertal.

Men sammen. 

Og til dem som tænker: “Hvordan skal vi finde pengene til det?” 

Jeg med fortælle jer: Det koster ikke noget at skifte mindset og skifte fokus at udvide visionen fra erhvervskommune til menneskers liv i kommunen! 

Kære vælger. Det her kan ændre alt! Vil I med? 

Jeg vil kæmpe – og har kæmpet igennem mit arbejde med Urban Street Zone – med ild for at denne vision bliver til virkelighed. Så stem på Fælleslisten og stem personligt. 

Med venlig hilsen

Rune Lyager

Vi sigter mod en ny politisk retning

Valgkampen er i gang og Fælleslisten har sat kursen!

Der har de seneste år været mange møgsager, hvor kommunen har været i noget, der minder om åben krig med borgere i forbindelse med blandt andet:

 • Placering af vindmøller (flere steder)
 • Etablering af nedknusningsanlæg
 • Placering af elektronikaffaldslager
 • Store byggeprojekter, der bliver lagt ned i Planklagenævnet

Fællesnævneren har været, at de berørte borgere har følt sig godt og grundigt “kørt over”. I flere af sagerne oplever borgerne, at man ikke har været interesseret i at inddrage dem. I andre sager har nabokommunerne endda opfordret til at projekterne skulle revideres, da de har været bekymrede for blandt andet de miljømæssige konsekvenser. Selv spændende byggeprojekter er gået i hårdknude.

Man kunne fristes til at stille spørgsmålet: Lader vi borgerne i stikken? Er der måske en bagside af medaljen?

I Fælleslisten vil vi ikke kun tale politik – vi vil lave politik i øjenhøjde. Vi vil lytte til borgerne og tage deres synspunkter med, så vi kan finde pragmatiske veje, som vil gavne helheden. Åbenhed og borgerinddragelse skal være mere end blot ord. Vi skal tale med hinanden – også om de svære beslutninger. Er det muligt at inddrage de berørte lokalområder, før der laves politiske indstillinger? Der kunne jo komme løsningsforslag, som forvaltningen ikke har set.

Vi ønsker os altså en dialogkultur, hvor der er plads til forskellige synspunkter. Tænk om Fælleslisten fik sat en kurs, hvor alle føler sig hørt! En åben dialog med mulighed for indflydelse, og hvor beslutningerne træffes i åbenhed.

Vi vil kæmpe for at politik igen bliver nærværende…. Vi vil en forandring. Vil du være med?

Fælleslistens kandidater

Rune Lyager, Allan Nielsen, Lotte Stoltenborg og Morten Colbert

Brande som uddannelsesby

Sikke en spændende nyhed at afslutte weekenden med. Tænk om Brande kunne blive en ungdomsuddannelsesby?

Børne- og undervisningsministeriet har i et notat peget på at flere provinsbyer med indbyggertal på over 10.000 bør have egen ungdomsuddannelse, hvor Brande er en af de 15 byer, der er blevet udpeget. Hvilke ungdomsuddannelser, der er tænkt på, er sløret endnu ikke løftet for.

Det vil helt sikkert være et plus både for Brande som by – og kommunen som helhed – at kunne udbyde en ungdomsuddannelse lokalt. Det kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø og byen kan få gavn af den energi, der ligger i et sådant. Byens kultur- og foreningsliv kan blive løftet af, at de unge ikke automatisk søger væk, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse.

Hvilke mulige uddannelser kunne komme i spil?

Fælleslisten hilser muligheden for at etablere en ny ungdomsuddannelse i Brande velkommen. Der vil være mange spændende muligheder, som hver især kan være med til at løfte uddannelsesudbuddet i vores kommune.

Unge i Ikast-Brande skal til Herning for at tage en  HTX  (Teknisk studentereksamen), og der udbydes kun få erhvervsuddannelser i Ikast. Flere af de erhvervsuddannelser som logisk henvender sig til vores virksomheder, skal de unge i dag rejse langt efter. Derfor kunne man måske kigge på, om det var en god ide at etablere et HTX-tilbud i Brande – eller måske en eller flere erhvervsuddannelse. Man kan også tænke i EUX-uddannelser, hvor man kombinerer en erhvervs- og gymnasial uddannelse. En anden tanke kunne være at Ikast-Brande Kommune får sit eget VUC-center i Brande, hvor man kan som voksen kan opkvalificere sig.

Generelt synes vi, at det er vigtigt, at de nye ungdomsuddannelser kobler sig på – og understøtter – erhvervslivet i kommunen.

Vi skal gribe bolden og arbejde for at ungdomsuddannelserne ikke pr. automatik kun skal udbydes på kæmpe-skoler i de store byer. Derfor hilser vi muligheden for at løfte uddannelsesniveauet i vores ende af landet velkommen.

Hilsen Fælleslistens kandidater

Morten Colbert, Rune Lyager og Lotte Stoltenborg