Budgettanker

Af Lotte Stoltenborg og Rune Lyager, byrådsmedlemmer for Fælleslisten

Fælleslisten gik til valg på at ville en forandring. Nu står vi overfor denne byrådsperiodes første budgetforhandlinger. Igen i år står vi over for store besparelser i kommunens drift.

Vi har i Ikast-Brande Kommune overordnet set en sund økonomi og en stor kassebeholdning. Vi har i flere år lagt budgetter med livrem og seler. Vi har sparet på de varme hænder og samtidig bundet en del af driftsbudgettet i usikkerhedspulje og en 100 % demografifremskrivning (på nær sidste år).

Fælleslisten synes, at tiden er inde til en forandring, hvor vi stopper med at save i kernevelfærden, og vi vil gå langt for at sikre, at besparelserne skal findes andre steder. Der er ganske enkelt ikke længere råd til at spare på varme hænder.

Hvordan vil Fælleslisten så skabe forandringen? Det vil vi ved at:

● Slanke de administrative lag. Vi tror på, at færre administrative bindinger skaber større frihed ud i den kommunale organisation og hermed sikrer flere varme hænder

● Tænke mindre i puljer og i stedet lade institutionerne selv forvalte de midler, der er tiltænkt dem. Ofte er puljerne forbundet med ekstra administrativt arbejde både for forvaltning og institutionerne

● Turde stå på en demografifremskrivning på 75 %. Det vil være med til skabe et større budgetmæssigt råderum. Hvis vi fremskriver med 100 % binder vi for stor en del af driftsbudgettet.

● Reducere den kommunale usikkerhedspulje, som ligger i budgettet til uforudsete udgifter. Den skal ikke fungere som en ekstra opsparing. Pengene skal ud at leve!

● Lade grøftekanterne gro – og satse endnu mere på varme hænder.

Vi håber, at resten byrådet vil være med til at lave et budget, hvor fokus ikke er på salami-metode og politiske effektiviseringer. Vi skal sikre, der er råd til at tage ekstra godt hånd om vores sårbare børn og unge, vores syge og vores ældre.

Vi skal udvikle vores kommune – ikke afvikle den.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.