En tak

Af hjertet TAK for den flotte opbakning til Fælleslisten

Vi er utroligt taknemmelige for den flotte opbakning. I Brande stemte knap 30% på Fælleslisten – det forpligter. Det vil vi forsøge at leve op til de næste 4 år. Vi vil gøre, hvad vi kan for at øve indflydelse i byrådet, i de politiske udvalg og blandt vores byrådskollegaer.

I den kommende byrådsperiode har Fælleslisten fået en plads i økonomi- og planudvalget, en plads i udviklings- og erhvervsudvalget samt en plads i børne-, fritids- og kulturudvalget. Alle udvalgene har stor betydning for os – og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Flere ting ændre sig de næste 4 år. Den nye udvalgsstruktur betyder færre politiske udvalg med færre medlemmer pr udvalg. Det betyder, at de fleste byrådsmedlemmer kun får mulighed for at sidde i et udvalg, hvor man har direkte indflydelse. Det kan godt bekymre os. Det bliver derfor ekstremt vigtigt, at byrådet sikrer, at der bliver sammenhæng udvalgene imellem og dialog på tværs.

Fælleslisten gik til valg på at ville en ny politisk vej.

Vi ønskede at skubbe byrådet i en ny retning, hvor de demokratiske processer og borgerinddragelse var en naturlig del af byrådets arbejde. Det er stadig vores ambition.

Derfor vil Fælleslisten gå forrest med den åbne dialog. Vi inviterer til månedlige dialogmøder. Her vil vi facilitere en åben debat med udgangspunkt den aktuelle politiske dagsorden. Vi ønsker på den måde at blive klædt på af kommunens borgere.

Vi gik også til valg på en større sammenhængskraft i kommunen, hvor kulturen skulle være løftestang. Den ambition vil vi forsøge at tage med ind i den kommende visionsseminar og ligeledes bære med os ind i det politiske udvalgsarbejde.

De næste 4 år vil vi arbejde på, at blive et endnu stærkere talerør for borgerne hele kommunen. Vi tror stadig på, at det er nødvendigt med en tværpolitisk liste, der kan føre en selvstændig lokalpolitik; frigjort fra landspolitiske dogmer.

Byrådspolitik skal have en lokal forankring og vi glæder os til arbejde med jer de næste 4 år – vores dør står åben.

1536 gange tak for stemmerne

På vegne af Fælleslistens kandidater

Lotte Stoltenborg og Rune Lyager

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.