Byrådsmedlemmer

Fælleslisten har i denne valgperiode to medlemmer i byrådet. Det er h.h.v Lotte Stoltenborg og Henrik Kraglund. Se en præsentation af Lotte og Henrik nedenfor.

Lotte Stoltenborg

Jeg er en ildsjæl – Brandit og mit hjerte banker for det lokale.

Jeg har altid elsket vores lille plet lige her midt i Jylland. Vi har så meget at byde på – så mange kræfter. Vi har nogle fantastiske virksomheder som vil os. Og Brande har en helt særlig græsrodsåre – lidt på kant og lidt skæv – Den side vil jeg gerne vi kan bygge videre på

Jeg er født i Brande, har rejst rundt i verden og er bosat i Uhre nu. I Uhre var jeg formand for udviklingsrådet i 6 år. I den periode kæmpede vi for at få en børnehave og senere for, at lande friskolen i Uhre. Vi skal lære af de små landsbyer. De har i mange år haft aktive borgerforeninger, som er deres talerør. Det skal vi også i Brande. Vi skal have en aktiv borgerforening som vil byens udvikling og være et politisk talerør – til at bære det igennem.

Jeg arbejder som lærer på Præstelundskolen og jeg har lagt meget energi i, at skabe en overbygning hvor de unge trives og bliver dannet til, at gå ud i verden. Jeg brænder for de unge og mener vi kan gøre endnu mere for dem nu, vi skal have en ny skole. Vi skal turde bygge en skole som bliver mere end blot en skole. Vi skal turde gå på kant af det vi kender til i dag. Der er så mange muligheder for at udvikle noget unikt. Derfor skal vi samle vores kræfter.

For mig har Fælleslisten altid været et lokalt talerør. Et talerør jeg mener, vi i den sydlige del af kommunen, har ufattelig meget brug for. Pludselig var det i fare!
– Med et skub eller to – stod jeg på Fælleslisten. Nu skal ærmerne rulles op.

Vi skal skabe en ny vej i kommunen. Vi skal have ting til debat, ikke kun i valgperioden. Igennem dialogen, skal vi skabe en kommune, hvor det bliver naturligt at være medspiller og deltager i debatten. Vi skal have aktive medborgere. Vi skal skabe en debatform og nytænke biksemadsmøderne så det gælder hele kommunen.

Fælleslisten skal sikre at lokalområderne bliver hørt. Vi skal være aktiv medspiller i en helhedstænkning om, at udvikle hele vores kommune. Vi bliver ikke stærkere end det svageste led.

Hvad skal der ske med vores vandrerhjem, turistkontoret eller biblioteket?
Kan vi bevare vores borgerservice? Hvordan skal Brandesyd udvikles? Vi skal have en ny skole, hvad skal den rumme? og hvor skal den bygges? Hvordan forener vi vores byudvikling med Bestsellers spændende visioner?

Hvordan sikrer vi gode vilkår for vores offentlige ansatte? Vi kan ikke spare mere! Hvordan skaber vi mere vækst i kommunen? Har vi attraktive erhvervsmuligheder i hele kommunen? Hvordan er vores sagsbehandling? Har vi øje for iværksætteri?
Hvis vi ønsker at tiltrække pendlere, så de, i stedet for at pendle til kommunen, flytter til kommunen, skal vi skabe nogle boligforhold og kulturelle rammer, der gør det interessant for dem at slå sig ned.

Vi skal have fokus – både på det nære såvel som helheden – i Ikast-Brande kommune.

Henrik Kraglund

Jeg bor i Brande og er gift med Bodil, der er sundhedsplejerske.

Vi har 2 børn, som begge har slået sig ned i Østjylland.

Uddannelse og Beskæftigelse:

  • Cand. merc.,
  • Ansat i en årrække ved Nordisk Fjer, Södahl Design og sidenhen selvstændig.

Tillidsposter:
Formand for Brande Fjernvarme

Mine ambitioner i politik, og mærkesager:

  • Ambition at fastholde Ikast-Brande som landets bedste erhvervskommune.
  • At gøre kommunen til landets bedste kommune for børn og unge.
  • At gøre lokalområdet til et attraktivt bosætningsområde
  • At udvikle kommunens landsbyer

henrikkraglund@faelleslisten-ikast-brande.dk

Mærkesager

Børn & unge

Boligområder

Landsbyudvikling