Seniorbofællesskaber

Plejeboligbehovet er under pres – kan seniorbofællesskaber afveje presset?

Befolkningsprognosen viser at antal at ældre i IBK stiger markant over de næste 15 år. Antallet af ældre over 80 forventes at være fordoblet i 2035. Det vil lægge et massivt pres på plejeboligbehovet. I dag tilstræbes en dækningsgrad ud fra 14%. Det betyder at 14% over 80 har brug for en plejebolig. I Ikast, Bording, Engesvang og Nr. Snede ligger dækningsgraden på mellem 15-18% hvorimod i Brande er den på 12%.

Er seniorer i Brande sundere end i Ikast? 

Måske? – Noget af forklaringen på, at Brande ligger noget lavere, findes i de plejeboliger, som ligger nærved Brandlundparken. Huset har pr tradition haft et stærkt aktivitetscenter og et cafeliv, som har samlet seniorerne. Ligeledes benyttes Brandlundparken til at organisere den sydlige del af kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje. Et andet bud på den lidt laver dækningsgrad i Brande kunne være, at vi har 3 friplejehjem nærved som borgerne i kommunen benytter. 

Er Brandlundparken i fare? 

Det liv, der engang har været omkring Brandlundparken, er ved at forsvinde, de kommunale aktiviteter er flyttet til Engparken, hvilket flere seniorer i Brande begræder. Vi kunne godt tænke os, at Brandlundparken bliver seniorernes hus. Frivillighedscentret har gode vilkår i Ikast. Det kunne være interessant at se, om vi kunne køre et parallelt center på Brandlundparken i Brande. Det kunne hente noget af det liv tilbage, som engang var i huset – og skabe mere balance i kommunen. 

Lad os lære af Brandes muligheder

Som kommune skal vi tage efterspørgslen på seniorboliger ALVORLIGT.  Vi skal skabe områder i byerne, hvor seniorerne kan bo tæt på hinanden, midt i byens liv og med nem adgang til aktiviteter i nærområdet. Vi skal allerede nu indtænke det i vores kommune- og lokalplaner. 

I Brande bør vi bygge videre på synergien omkring Brandlundparken

Dele af Præstelundskolens grund kalder på seniorbofællesskaber. Området ligger i et smørhul, tæt ved byen, ved Artium, hallen og nær ved boldbanerne. Oppe i helikopter bør vi om muligt anvende området til en anden lidt overset gruppe. De unge. Vi mangler ungdomsboliger. Tænk om vi kunne huse både unge og seniorer, tæt på hinanden, et så centralt sted i byen. Det ville være helt unik. 

Det GRÅ GULD vil fælleskab

Ældrerådet vurderer, at seniorbofællesskaber vil mindske presset på de kommunale plejeboliger. De bakkes op af KL, som vurderer, at der i fremtiden er massivt behov for plejeboliger. Det samme viser plejebolig-analysen i kommunen. 

Ældrerådet tog stafetten og inviterede til offentlig debat sammen med OK-Fonden, som fortalte om de værdier, et bofællesskab kan bibringe:

  • Følelsen af at der er brug for en
  • Man kan være der for andre
  • Man bliver set og følelsen af ensomhed mindskes 

Dem, der vælger at bo i bofællesskaber, bliver ofte mere aktive og selvhjulpne, og de klarer sig langt bedre langt op i årene. Derfor skal vi politisk støtte op om seniorbofællesskaberne. 

Fælleslisten – vil støtte op om seniorbofællesskaber – det GRÅ GULD skal ind i midtbyen og skabe liv. 

Lotte Stoltenborg og Morten Colbert, Fælleslisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.