Kæmpe respekt for pilotforsøget Buurtzog

HJEMMEPLEJEN SKAL GENTÆNKES – Ikast-Brande kommune er godt på vej – BUURTZOG har givet skubbet..

Ikke blot i Ikast-Brande kommune men på landsplan er plejesektoren i krise. Det bliver sværere og sværere at rekruttere SOSU-hjælpere og -assistenter. Uddannelsen trænger til en re-branding og et økonomisk løft. I Fælleslisten tror vi på, at Ikast-Brande Kommunes nye projekt Erantis kan være løftestang for en ny vej inden for plejesektoren. 

Nyhederne har sat FOKUS på problemet

De unge har svært ved at se sig selv i SOSU-opgaverne. Det er på tide, at vi tør vende tingene på hovedet. De unge har forladt flinkeskolen. Mantraet ”vi skal yde før man kan nyde” er dødt. De er kritiske, de vil eje deres egen tid og have kvalitet i deres arbejdsliv. De vil mærke, at det de gør, gør en forskel. 

De unge har svært ved at trives i det store kommunale maskineri, hvor de hver dag sendes afsted med et minut-ur i ryggen. De skal nå mange korte besøg. Nærvær og omsorg er reduceret til TIK-TAK tiden går. De er pressede og næste dag fortsætter trædemøllen, blot denne gang med nye borgere og nye problematikker. 

PILOTPROJEKTET BUURTZOG – er nationalt blevet anerkendt til skyerne. 

Et flertal i byrådet besluttede at nedsætte et pilotprojektet i juni 2020. Buurtzorg, opkaldt efter den hollandske model, blev til ”Lokalpleje Danmark”. Et pilotprojekt, hvor formålet var, at kommunen inden for en uændret ressourceramme, kunne højne kvaliteten i ydelserne. 

Målet var en tværfaglig organisering af hjemmepleje og sygepleje i et selvstyrende team af 7-12 personer. Fokus på færrest mulige ansatte i borgernes hjem, fast kontaktperson, kendskab til lokalområdet og borgernes netværk.  Integreret hjemmepleje og hjemmesygepleje indtænkes i en helhedsplan. 

Buurtzorg måtte desværre smide håndklædet i ringen efter godt et år. Buurtzorg skal dog FREMHÆVES for dets mod til at forandre en tung organisering. Pilotprojektet skal roses til skyerne.  Midtvejsrapporten har talt sit tydelig sprog. Rapporten vil få afgørende betydning – ikke blot for Ikast-Brandes Kommunes organisering af hjemmeplejesektoren, men også på landsplan. 

VIVE (nationalforsknings- og analysecenter for velfærd) har gennemført en komparativ rapport. Her bider vi mærke i:

  • Borgere følte en stor tilfredshed, for færre fremmede i eget hjem, betød en øget tryghed for borgerne
  • Øget trivsel blandt medarbejderne og lavere medarbejderomsætning
  • Medarbejderne føler sig anerkendte og oplever at have kontrol over egen arbejdstid

ERANTIS – kommunens nye FLAGSKIB!

Kommunalt er hjemmeplejen opdelt i et distrikt i nord og i syd. Organisatorisk er hjemmeplejen og hjemmesygepleje adskilt. Det gør det svært at få den synergi som en helhedsplan sigter efter.  

Med Buurtzorg som trædesten, søgte Ikast-Brande kommune Sundhedsstyrelsens pulje   ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” og fik tildelt 7.5 mio til projektet, som løber frem til juni 2022. 

I projektet skal medarbejderne –  ligesom Buurtzorg – arbejde i små selvorganiserede teams, hvor hjemmepleje og sygepleje vil opnå øget selvbestemmelse og involvering. Ledere og medarbejdere skal være med til at udvikle en ny model – til inspiration for andre kommuner. 

Vi har været med til at sætte en ny dagsorden: Mere nærvær i ældreplejen, større trivsel blandt både borgerne og de ansatte!!! 

Lotte Stoltenborg, Fælleslisten
Kærbyvej 3, 7330 Brande

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.