Bæredygtige landsbyer

Vores landsbyer skal være bæredygtige

Valgkampen raser og heldigvis giver alle lister og partier udtryk for, at man vil arbejde for, at landsbyerne skal have gode kår med udvikling og bosætning for øje.

Det er jo alt sammen godt. På vælgermødet i Ejstrupholm blev der gjort opmærksom på, hvad det er for udfordringer, byen står overfor. Der blev talt om udstykninger, liv i midtbyen og afslutning af det spændende sløjfeprojekt.

Vi skylder landsbyerne at blive helt konkrete på, hvordan vi lavpraktisk vil sikre en positiv udvikling af de enkelte landsbyer.

I Fælleslisten tror vi på, at Ikast-Brande Kommune i fremtiden skal understøtte landsbyernes udvikling ved at investere i landsbyerne!

  • Væk med besværlige ansøgningsprocedurer! Det skal gøres langt nemmere for landsbyerne at få kommunale kroner
  • Vi skal skabe bosætning! Der skal udstykkes byggegrunde i alle de større landsbyer i form af storparceller og med fokus på at bygge bæredygtigt og udnytte den natur, de er omgivet af.
  • Liv i bymidterne! Der skal skabes mulighed seniorbofællesskaber, midt i byens liv og med nem adgang til aktiviteter i nærområdet.
  • Fælleshus i alle landsbyerne! Her kan man mødes på tværs af aktiviteter. Så er der også et sted, hvor de unge kan mødes og være medskabere!
  • Årlige dialogmøder med hele byrådet, hvor viden og visioner skal deles!

I det hele taget skal visionsplanerne op af skufferne og Ikast-Brande Kommune skal turde investere i udvikling af vores fantastiske landsbyer. Vi skal udnytte den handlekraft, landsbyerne har. Der er så mange gode initiativer i gang rundt omkring.

Sådan vil Fælleslisten være lokale i hele kommunen!

Morten Colbert, Grarupvej 7, 7330 Brande

Rune Lyager, Vejlevej 47, 7330 Brande

Lotte Stoltenborg, Kærbyvej 3, 7330 Brande

Kandidater for Fælleslisten Ikast-Brande

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.